Để ứng tuyển việc làm này bạn vui lòng nhập nội dung tin ứng tuyển tại form dưới đây. Hoặc gửi CV về địa chỉ email :

tuyendungtokyo12@gmail.com

Form ứng tuyển

Giới thiệu bản thân ( Tùy chọn )