Tags bài viết: Nenkin

Hướng dẫn đăng ký tài khoản kiểm tra tiền nenkin online

Để kiểm tra được tiền nenkin đã đóng online bạn cần có tài khoản ねんきんネット. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách tạo 1 tài khoản nenkin online một cách chi tiết nhất.

Hướng dẫn Admin 2020-05-17 11:05:05

Nenkin là gì? Tìm hiểu về tiền nenkin phải đóng ở Nhật bản

Các bạn ở Nhật Bản hiện đang du học hay xklđ ( xuất khẩu lao động ) nếu trên 20 tuổi thì mỗi tháng đều phải đóng 1 khoản tiền gọi là Nenkin. Số tiền mỗi tháng phải đóng không nhỏ, lại không biết rõ lợi ích của Nenkin nên có nhiều bạn ngại / không đóng. Bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về tiền Nenkin phải đóng ở Nhật bản, làm rõ Nenkin là gì.

Nhật Bản Hayashi.45 2020-05-16 10:05:14

Hướng dẫn cách kiểm tra số tiền nenkin đã đóng tại Nhật Bản online

Bạn muốn kiểm tra số tiền nenkin mà mình đã đóng ở Nhật, mà chưa biết phải làm thế nào ? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách xác nhận số tiền nenkin của bạn một cách dễ dàng nhất.

Hướng dẫn Admin 2020-05-27 01:05:13

Detailed instructions on how to get back Nenkin money after returning home

Coming to Japan to study and work is the dream of many people and not everyone fulfills their dreams with the same time. He chose the dream of living in the country of the rising sun, who chose to stick with only a period of time. During the time of living, studying and working in Japan, you must be no stranger to mandatory insurance and tax payments, especially Nenkin money. The good news for you is that this money will be refunded after you return to the country only if you follow the instructions on how to get back Nenkin money as the information below.

Nhật Bản Admin 2020-01-20 03:12:50

Hướng dẫn chi tiết cách lấy lại tiền Nenkin sau khi về nước

Đến Nhật Bản học tập và làm việc là giấc mơ của nhiều người và không phải ai cũng thực hiện giấc mơ của mình với thời gian như nhau. Người chọn giấc mơ sống đời tại đất nước mặt trời mọc, người lại chọn chỉ gắn bó một đoạn thời gian mà thôi. Trong suốt thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật, bạn hẳn không lạ gì các khoản tiền bảo hiểm và thuế bắt buộc phải đóng, đặc biệt là tiền Nenkin. Tin vui dành cho bạn là khoản tiền này sẽ được hoàn lại sau khi bạn về nước chỉ cần bạn thực hiện theo hướng dẫn cách lấy lại tiền Nenkin như thông tin dưới đây.

Hướng dẫn Hoàng Ngân 2020-01-20 03:12:50

オンラインねんきん当座預金口座の登録方法

閉鎖された年金当座預金口座を日本でオンライン登録する方法の説明。 オンラインねんきんマネーをチェックするにはアカウントが必要なので、この記事ではオンラインねんきんアカウントの作成方法を説明します。

Hướng dẫn Admin 2020-01-20 03:12:50

ねんきんとは? 日本で支払うべきねんきんについて調べる

あなたは現在日本に留学中またはxklđ(労働輸出)ですが、20歳以上の場合、毎月Nenkinと呼ばれる金額を支払う必要があります。 毎月支払う金額は少なくありませんが、ねんきんのメリットが分からないため、多くの人がためらう/支払わない。 この記事では、一緒に日本で支払うべきねんきんについて学び、ねんきんとは何かを明らかにします。

Nhật Bản Hayashi.45 2020-01-20 03:12:50

Đang xử lý.

Vui lòng chờ trong giây lát !