Danh sách bài viết : Sách và đồ dùng học tập

Tang-lai-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại sách tiếng Nhật cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     福岡県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-30 21:22:21

Tang-sach-cho-ban-nao-lay-theo-bo
《Cho tặng》Tặng sách cho bạn nào lấy theo bộ
0 yên (miễn phí)     愛知県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-21 16:51:31

Tang-lai-sach-N3-cho-ban-nao-can-hoc
《Cho tặng》Tặng lại sách N3 cho bạn nào cần học
0 yên (miễn phí)     千葉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-14 20:32:49

Tang-lai-sach-vo-va-cac-do-dung-ca-nhan-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại sách vở và các đồ dùng cá nhân cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     岡山県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-09 18:44:35

Tang-lai-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-dang-can-de-hoc
《Cho tặng》Tặng lại sách tiếng Nhật cho bạn nào đang cần để học
0 yên (miễn phí)     千葉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-08 20:00:50

Tang-sach-va-dia-hoc-tieng-Nhat-cho-nhung-ai-can
《Cho tặng》Tặng sách và đĩa học tiếng Nhật cho những ai cần
0 yên (miễn phí)     茨城県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-04-05 21:19:41

Tang-lai-thuoc-ho-viem-hong-cam-sot-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại thuốc ho, viêm họng, cảm sốt cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     埼玉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-30 21:16:35

Tang-lai-vai-cuon-tu-dien-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại vài cuốn từ điển tiếng Nhật cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-29 13:42:23

Tang-sach-cho-ban-nao-dang-can-de-hoc-tap-tot-hon
《Cho tặng》Tặng sách cho bạn nào đang cần để học tập tốt hơn
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-26 16:49:59

Tang-lai-bo-sach-ke-toan-van-phong-day-du
《Cho tặng》Tặng lại bộ sách kế toán văn phòng đầy đủ
0 yên (miễn phí)     千葉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-24 21:36:54

Goc-tang-lai-sach-tieng-Nhat
《Cho tặng》Góc tặng lại sách tiếng Nhật
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-23 18:17:25

Tang-lai-toan-bo-sach-cho-ban-nao-co-the-qua-lay-truc-tiep
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách cho bạn nào có thể qua lấy trực tiếp
0 yên (miễn phí)     千葉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-20 11:31:40

Tang-lai-toan-bo-sach-cho-ban-nao-yeu-thich
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách cho bạn nào yêu thích
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-18 20:09:57

Tang-sach-va-truyen-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng sách và truyện cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     大阪府   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-11 19:54:27

Tang-lai-sach-vo-tieng-Nhat-cho-ban-nao-den-lay-truc-tiep
《Cho tặng》Tặng lại sách vở tiếng Nhật cho bạn nào đến lấy trực tiếp
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-10 20:16:43

Tang-lai-bo-sach-Kaigo-bo-sach-N3-va-mot-so-do-gia-dung-cho-ban-nao-den-lay-truc-tiep
《Cho tặng》Tặng lại bộ sách Kaigo, bộ sách N3 và một số đồ gia dụng cho bạn nào đến lấy trực tiếp
0 yên (miễn phí)     大阪府   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-09 02:32:19

Ban-nao-can-sach-Word-Excel-sach-tieng-Nhat-lien-he-minh-tang-het-nhe
《Cho tặng》Bạn nào cần sách Word, Excel, sách tiếng Nhật liên hệ mình tặng hết nhé
0 yên (miễn phí)     埼玉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-03-06 02:50:44

Tang-toan-bo-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can-hoc
《Cho tặng》Tặng toàn bộ sách tiếng Nhật cho bạn nào cần học
0 yên (miễn phí)     大阪府   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-25 02:19:44

Tang-sach-tieng-Nhat-tu-N4-toi-N2-cho-ban-nao-dang-can-de-hoc-tap
《Cho tặng》Tặng sách tiếng Nhật từ N4 tới N2 cho bạn nào đang cần để học tập
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-20 01:00:02

Tang-sach-N3-N2-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng sách N3, N2 cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     栃木県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-18 19:34:34

Tang-lai-sach-cho-ban-nao-yeu-doc-sach
《Cho tặng》Tặng lại sách cho bạn nào yêu đọc sách
0 yên (miễn phí)     群馬県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-16 00:26:04

Tang-lai-toan-bo-sach-va-do-dung-hoc-tap-cho-ban-nao-nhiet-tinh
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách và đồ dùng học tập cho bạn nào nhiệt tình
0 yên (miễn phí)     岡山県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-14 13:00:23

Tang-lai-sach-vo-tieng-Nhat-cho-ban-nao-nhiet-tinh
《Cho tặng》Tặng lại sách vở tiếng Nhật cho bạn nào nhiệt tình
0 yên (miễn phí)     福岡県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-11 11:34:02

Tang-lai-2-bo-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại 2 bộ sách tiếng Nhật cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-08 16:37:08

Tang-lai-toan-bo-sach-tieng-Nhat-song-ngu-cho-ban-nao-nhanh-tay
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách tiếng Nhật, song ngữ cho bạn nào nhanh tay
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-06 21:37:57

Tang-lai-sach-N4-N3-N2-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại sách N4, N3, N2 cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     埼玉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-05 23:15:12

Tang-lai-sach-tieng-Nhat-tieng-Trung-va-bo-Manga
《Cho tặng》Tặng lại sách tiếng Nhật, tiếng Trung và bộ Manga
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-22 17:23:16

Cho-hoac-tang-quan-ao-va-sach-khu-vuc-ga-Shin-Okubo-Tokyo
《Cho tặng》Cho hoặc tặng quần áo và sách khu vực ga Shin-Okubo, Tokyo
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-19 16:36:09

Tang-sach-khu-vuc-gan-ga-Hamamatsu
《Cho tặng》Tặng sách khu vực gần ga Hamamatsu
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-18 21:55:01


Đang xử lý.

Vui lòng chờ trong giây lát !