Danh sách bài viết : Sách và đồ dùng học tập

Tang-toan-bo-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can-hoc
《Cho tặng》Tặng toàn bộ sách tiếng Nhật cho bạn nào cần học
0 yên (miễn phí)     大阪府   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-02-25 02:19:44

Tang-sach-tieng-Nhat-tu-N4-toi-N2-cho-ban-nao-dang-can-de-hoc-tap
《Cho tặng》Tặng sách tiếng Nhật từ N4 tới N2 cho bạn nào đang cần để học tập
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-02-20 01:00:02

Tang-sach-N3-N2-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng sách N3, N2 cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     栃木県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-02-18 19:34:34

Tang-lai-sach-cho-ban-nao-yeu-doc-sach
《Cho tặng》Tặng lại sách cho bạn nào yêu đọc sách
0 yên (miễn phí)     群馬県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đang mở      

By Dương Thúy lúc 2021-02-16 00:26:04

Tang-lai-toan-bo-sach-va-do-dung-hoc-tap-cho-ban-nao-nhiet-tinh
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách và đồ dùng học tập cho bạn nào nhiệt tình
0 yên (miễn phí)     岡山県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-14 13:00:23

Tang-lai-sach-vo-tieng-Nhat-cho-ban-nao-nhiet-tinh
《Cho tặng》Tặng lại sách vở tiếng Nhật cho bạn nào nhiệt tình
0 yên (miễn phí)     福岡県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-11 11:34:02

Tang-lai-2-bo-sach-tieng-Nhat-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại 2 bộ sách tiếng Nhật cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-08 16:37:08

Tang-lai-toan-bo-sach-tieng-Nhat-song-ngu-cho-ban-nao-nhanh-tay
《Cho tặng》Tặng lại toàn bộ sách tiếng Nhật, song ngữ cho bạn nào nhanh tay
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-06 21:37:57

Tang-lai-sach-N4-N3-N2-cho-ban-nao-can
《Cho tặng》Tặng lại sách N4, N3, N2 cho bạn nào cần
0 yên (miễn phí)     埼玉県   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-02-05 23:15:12

Tang-lai-sach-tieng-Nhat-tieng-Trung-va-bo-Manga
《Cho tặng》Tặng lại sách tiếng Nhật, tiếng Trung và bộ Manga
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-22 17:23:16

Cho-hoac-tang-quan-ao-va-sach-khu-vuc-ga-Shin-Okubo-Tokyo
《Cho tặng》Cho hoặc tặng quần áo và sách khu vực ga Shin-Okubo, Tokyo
0 yên (miễn phí)     東京都   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-19 16:36:09

Tang-sach-khu-vuc-gan-ga-Hamamatsu
《Cho tặng》Tặng sách khu vực gần ga Hamamatsu
0 yên (miễn phí)     Toàn nước Nhật   Sách và đồ dùng học tập 
Trạng thái: Đã hoàn tất giao dịch      

By Dương Thúy lúc 2021-01-18 21:55:01


Đang xử lý.

Vui lòng chờ trong giây lát !