19522

Ca nhiễm

前日比: + 274人

977

Tử vong

前日比: + 0人

16959

Hồi phục

前日比: + 93人

Cập nhật lúc 2020-07-07 09:15:24

Hướng dẫn điền giấy đăng ký nhận 10 man hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản tham khảo tại đây.

210.44

前日比: 1JPY = 210.76 VND (-0.15%)

 JPY  
VND

Cập nhật: 2020-07-07 09:18:18 theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank

Hướng dẫn điền giấy đăng ký nhận 10 man hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản tham khảo tại đây.