Mẫu câu .〜につれて・〜にしたがって: Càng ~ càng ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu .〜につれて・〜にしたがって: Càng ~ càng ~

〜につれて・〜にしたがって:-Cang-~-cang-~

.〜につれて・〜にしたがって: Càng ~ càng ~

❖  Cách dùng 

Nする・Vる + につれて・にしたがって

Vế trước là những từ thể hiện sự thay đổi dần dần (進む・上がる・多くなる…) Trong đóにつれて chỉ dùng cho trường hợp cùng thay đổi theo một chiều hướng (A tăng thì B tăng, A giảm thì B giảm) . Còn にしたがって không thay đổi theo một chiều hướng cũng được (Có thể A tăng thì B giảm hoặc ngược lại).

❖  Ý nghĩa

Cùng với sự thay đổi theo một chiều hướng của một sự vật, hiện tượng, cũng có một sự vật hiện tượng khác thay đổi theo một chiều hướng.

例文:

1. 台風の接近につれて、雨や風が強くなってきた

Cơn bão càng tiến gần, mưa và gió càng trở nên mạnh

2. 車のスピードが上がるにしたがって、事故の危険性も高くなる

Càng tăng tốc độ chạy xe, nguy cơ xảy ra tai nạn càng tăng cao

3. 息子は成長するに従って、口数が少なくなった。

Con trai tôi càng lớn càng ít nói.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban