Mẫu câu によって: Theo ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N3 ↞↞

Mẫu câu によって: Theo ~

によって:-Theo-~

によって: Theo ~

❖ Cách dùng 

Nに  ✙  よって  

Nに  ✙  よっては  

Nに  ✙  より 

Nに  ✙  よる + N 

❖ Ý nghĩa 

Biểu thị nguyên nhân,lý do.

Diễn tả phương pháp thực hiện.

例文:

1. この本は有名な作家によって書かれました。

Quyển sách này được viết bởi nhà văn nổi tiếng.

2. 人によって考え方が違います。

Tùy từng người mà có cách suy nghĩ khác nhau.

3. 新聞によってニュースの伝え方が違う。

Tùy từng tờ báo mà có cách truyền đạt tin tức khác nhau.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban