Mẫu câu 〜わけがない: Tuyệt đối không ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu 〜わけがない: Tuyệt đối không ~

〜わけがない:-Tuyet-doi-khong-~

〜わけがない: Tuyệt đối không ~

❖  Cách dùng

Thể thông thường (Na   – な/ -である・N  –  の/ -である) + わけがない

Là cách nói dùng khi người nói xác nhận lại là không thể có chuyện đó, không có lí nào chuyện đó xảy ra

❖  Ý nghĩa 

 Tuyệt đối không, không thể có chuyện

例文:

1. この仕事を今日中に全部ですか。私一人でできるわけがありません

→ Công việc này phải làm hết tất cả trong hôm nay ư. Chỉ có mình tôi thì chắc chắn không thể làm được

2. A先生の試験がそんなにかんたんなわけがない。寂しいことで有名な先生なのだ

→ Bài thi của thầy A chắc chắn không thể đơn giản thế này được. Thầy ấy nổi tiếng vì nghiêm khắc mà.

3. あの強い相手に勝てるわけがない

→ Không có lý do gì khiến tôi có thể thắng được đối thủ mạnh đó.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban