Mẫu câu 〜を抜きにしては: Nếu không nhờ ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu 〜を抜きにしては: Nếu không nhờ ~

〜を抜きにしては:-Neu-khong-nho-~

〜を抜きにしては: Nếu không nhờ ~

❖ Cách dùng

N + を抜きにしては

Thường đi kèm với những từ thể hiện đánh giá cao của người nói. Vế phía sau là câu mang ý một sự việc sẽ không xảy ra.

❖ Ý nghĩa 

Nếu không nhờ có thứ gì, một sự việc khác sẽ không xảy ra

例文:

1. A先生の好意的なご指導を抜きにしては、この勉強会は続けられないだろう

→ Nếu không nhờ sự chỉ dẫn tận tình của thầy A, nhóm học tập này không thể tiếp tục được

2. ボランティアの人たちの助けを抜きにしては、計画は無理だと思う

→ Nếu không nhờ sự giúp đỡ của những tình nguyện viên, tôi nghĩ kế hoạch đã không thể thực hiện được

3. 原さんをぬきにして、今回の優勝(ゆうしょう)はなかったと思う。

→ Nếu không có Hara thì không thể có chiến thắng lần này.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban