Mẫu câu ~ のを知っていますか

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N4 ↞↞

Mẫu câu ~ のを知っていますか

  • by Hayashi.45 cập nhật lúc 2020-05-30 11:05:39

~-のを知っていますか

~ のを知っていますか

V thông thường + のを知っていますか 

❖ Ý nghĩa:

Có biết việc V không?

❖ Cách dùng:

Để hỏi một ai đó có biết nội dung việc đúng trước の không.

Là một trong những cách dùng của danh động từ

例文:

1. 彼が結婚するのを知っていますか

⇒ Có biết anh ấy sẽ kết hôn chưa

そなの?

⇒ Thật á?

2. Aさんに赤ちゃんが生まれたのをしっている

⇒ Có biết chuyện chị A đã sinh em bé chưa

いいえ、知らなかった

⇒ Không, tôi biết gì đâu

3. 彼のお父さんが死んだのを知っていますか

⇒ Đã biết chuyện bố anh ý mất chưa đó

うん、しっています

⇒ Tôi biết rồi


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban