Mẫu câu 〜として〜ない: Đến mức ~ cũng không có

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu 〜として〜ない: Đến mức ~ cũng không có

〜として〜ない:-Den-muc-~-cung-khong-co

〜として〜ない: Đến mức ~ cũng không có

❖ Cách dùng

(何・だれ+)  一  + Trợ từ chỉ số + として〜ない

 Đi với trợ từ chỉ số ở đơn vị thấp nhất. Vế phía sau là câu phủ định

❖ Ý nghĩa

Phủ định “Đến mức thấp nhất cũng không có”

例文:

1. 人生に無駄なものは何一つとしてない。失敗も必ず何かの役に立つはずだ。

→ Trên đời không có điều gì là vô nghĩa hết. Cả thất bại cũng chắc chắn đem lại lợi ích gì đó

2. 彼女はこれまで一度もとして練習を休んだことはない

→ Cô ấy cho đến nay chưa nghỉ luyện tập một lần nào

3. 私は一日として国にいる友達を忘れた日がありません

→ Không có một ngày nào là tôi quên những người bạn ở quê nhà.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban