Mẫu câu 〜てでも: Dù có phải ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu 〜てでも: Dù có phải ~

〜てでも:-Du-co-phai-~

〜てでも: Dù có phải ~

❖ Cách dùng

Vて+ でも

Đi kèm với những động từ biểu hiện cách, phương pháp cùng cực nhất. Vế phía sau là ý chí, nguyện vọng người nói.

❖ Ý nghĩa

Phải dùng tới cách bình thường sẽ không làm

例文:

1. 2倍の金額を払ってでもそのコンサートのチケットがほしい

→ Dù có phải trả tiền gấp 2 lần tôi cũng muốn có được vé concert đó

2. 熱があるが、大切な約束があるので、どんなことをしてでも行かなければならない。

→  Đang sốt nhưng vì có cuộc hẹn quan trọng, cho dù thế nào cùng phải đi.

3. その時は、食事の回数を減らしてでも、お金を貯める必要があったんです。

→ Vào thời điểm đó, việc tiết kiệm tiền là cần thiết, cho dù phải giảm bớt bữa ăn đi chăng nữa.


≪ Bài trước

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban