Mẫu câu べきだ : Phải/ Nên làm gì

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N3 ↞↞

Mẫu câu べきだ : Phải/ Nên làm gì

べきだ-:-Phai-Nen-lam-gi

べきだ : Phải/ Nên làm gì

❖ Cách Dùng 

Vる ✙ べき だ/ではない

naである ✙ べき だ/ではない

Aくある ✙ べき だ/ではない

⊛するべきだ = すべき

❖ Ý Nghĩa 

『べきだ』Mẫu câu này được dùng trong trường hợp người nói phải (mang ý bắt buộc) thực hiện hoặc không thực hiện một hành động nào đó.

Mẫu câu này được sử dụng trong cả văn viết và hội thoại thường ngày.

Phải/nên làm gì…

例文:

1. 約束は守るべきだ

↠ Phải tuân thủ lời hứa. 

2. 人の迷惑になることをすべきではない

↠ Bạn không nên làm phiền người khác.

3. 電車の中では、若者は年寄に席を譲るべきです

↠ Các bạn trẻ nên nhường ghế cho người già trên tàu.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban