Mẫu câu ~そばから:( Lần nào cũng vậy ) Cứ ~ thì lại ...

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N1 ↞↞

Mẫu câu ~そばから:( Lần nào cũng vậy ) Cứ ~ thì lại ...

  • by Meomeo cập nhật lúc 2020-07-02 04:07:19

~そばから:-Lan-nao-cung-vay- Cu ~-thi lai 

~そばから:( Lần nào cũng vậy ) Cứ ~ thì lại ...

❖ Cách dùng : A そばから B

  Vる / Vた / Vている  +  そばから ...

❖ Ý nghĩa : 

 何度も、A してもすぐにBという状態になってしまう。

 (Lần nào cũng vậy) Cứ ~ thì lại ...

  * Hay dùng để nói về những sự việc tiêu cực, lặp đi lặp lại , và bao hàm cả cảm xúc bất mãn, khiển trách của người nói.

  * Thường có sự xuất hiện của 「てしまう」ở vế sau của câu.

例文:

1.外国人の名前は難しい、教えてもらったそばから忘れてしまう。

→ Tên người nước ngoài rất khó (nhớ), cứ mỗi lần được chỉ  cho xong thì lại quên ngay luôn ý. 

2.家族の問題が多くて、解決したそばからまた何かが起こる。

→ Gia đình tôi nhiều vấn đềlắm, cứ mỗi lần giải quyết xong chuyện này thì lại có chuyện gì đó xảy ra.

3.最近、マスク不足で、並べるそばから売り切れてしまう、中々手には入れない。

→ Gần đây bị thiếu khẩu trang, cứ được bày ra là lại bán hết ngay, khó mà mua được lắm.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban