Mẫu câu Động từ thể sai khiến thể て + いただけませんか

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N4 ↞↞

Mẫu câu Động từ thể sai khiến thể て + いただけませんか

  • by Hayashi.45 cập nhật lúc 2020-07-03 01:07:20

Dong-tu-the-sai-khien-the-て-+-いただけませんか

Động từ thể sai khiến thể て + いただけませんか

V sai khiến thể て + いただけませんか 

❖ Ý nghĩa:

Cho phép tôi được....

❖ Cách dùng: 

Xin phép làm gì đó một cách lịch sự

 

例文:

1. 友達の結婚式があるので、早退させていただけませんか。

⇒ Vì tôi phải tham dự đám cưới của bạn nên tôi xin phép về sớm có được không?

2.  ご意見を聞かせていただけませんか

⇒ Xin phép cho tôi nghe ý kiến của bạn


≪ Bài trước

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban