Mẫu câu ~いかんでは:tùy vào  ~  / phụ thuộc vào  ~ 

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N1 ↞↞

Mẫu câu ~いかんでは:tùy vào  ~  / phụ thuộc vào  ~ 

  • by Meomeo cập nhật lúc 2020-08-19 06:08:38

~いかんでは:tuy-vao -~  / phu-thuoc vao -~ 

~いかんでは:tùy vào  ~  / phụ thuộc vào  ~ 

❖ Cách dùng : 

 N  + (の) いかんだ 。

 N  + (の) いかんで(は)...

 N  + (の) いかんによって(は)...

❖ Ý nghĩa   tùy thuộc vào  ~ / tùy vào  ~ / phụ thuộc vào  ~ 

~ によって ...

~ 次第で ...

・Diễn đạt ý " kết quả của sự việc sẽ có những thay đổi tương ứng phụ thuộc vào những điều kiện thay đổi trước đó ".

例文:

1.年収は本人の能力、資格や実務経験有無のいかんだ

→ Thu nhập hằng năm của một người phụ thuộc vào năng lực, chứng chỉ  và kinh nghiệm làm việc của người đó.

2.各会社の規模いかんでは、会社の規則、働き方、厚生制度も違う。

→ Tùy vào qui mô của từng công ty mà mỗi công ty đều có những quy định, cách làm việc và chế độ phúc lợi khác nhau.

3.今回の件で、会社の解決策いかんによっては、退職することも考えている。

→ Qua sự việc lần này, tùy thuộc vào phương án giải quyết vấn đề của công ty, tôi cũng có nghĩ đến chuyện sẽ thôi việc.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban