Mẫu câu ~ には当たらない : làm gì đến nỗi ~ / đâu cần thiết ~ / không đáng ~ 

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N1 ↞↞

Mẫu câu ~ には当たらない : làm gì đến nỗi ~ / đâu cần thiết ~ / không đáng ~ 

  • by Meomeo cập nhật lúc 2021-04-13 04:04:24

~-には当たらない-: lam-gi-den-noi-~--dau-can-thiet-~ -khong-dang-~ 

~ には当たらない : làm gì đến nỗi ~ / đâu cần thiết ~ / không đáng ~ 

Cách dùng : 

Vる   に(は)  +  当たらない

 Ý nghĩa  :     làm gì đến nỗi / đâu cần thiết ~ / không đáng ~ 

 するほどではない

 必要がない

Nhấn mạnh mức độ nhẹ, đơn giản, không quan trọng của sự vật sự việc được nhắc tới trong hội thoại.

例文:

1.いつものことだから、気にするには当たらないよ。

 Chuyện thường ngày ý mà, không đến nỗi phải bận tâm đâu.

2.彼のことだから、そんなことで驚くには当たらない

 Chính vì là cậu ta nên chẳng có gì phải ngạc nhiên với chuyện đó cả.

3.たいしたものじゃないので、感謝されるには当たらないよ。

 Cũng chẳng phải là cái gì to tát cả nên không cần thiết phải cảm ơn đâu .


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban