Mẫu câu 必ずしも~とは限らない : Không chắc chắn là~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N3 ↞↞

Mẫu câu 必ずしも~とは限らない : Không chắc chắn là~

必ずしも~とは限らない-:-Khong-chac-chan-la~

必ずしも~とは限らない : Không chắc chắn là~

❖ Cách Dùng

必ずしも ✙ Aい/na /N /V(普) ✙ とは限らない

❖ Ý nghĩa

『必ずしも~とは限らない』Thường dùng trong trường hợp phủ định một mệnh đề, tình huống nào đó không phải áp dụng cho toàn bộ, không phải dùng cho tất cả các trường hợp.
 

例文:

1. (お)金持ちが必ずしも幸福だとは限らない

Giàu có không có nghĩa là chắc chắn sẽ hạnh phúc.

2. 高いものが必ずしもいいものだとは限らない

Đồ đắt tiền chưa chắc đã là đồ tốt.

3. 雑誌に紹介されている店が必ずしもいいとは限らない

Cửa hàng được giới thiệu trên tạp chí không phải lúc nào cũng tốt.

 


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban