Liên hệ

080-9708-1357

Số điện thoại liên lạc!

tokyodayroi@gmail.com

Địa chỉ email!

Mon-Sat(10:00-19:00)

Giờ làm việc!

〒 124-0024

東京都葛飾区新小岩 2-13-5フレンドリーかわかみ

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ