Từ vựng tiếng Nhật về chuyên ngành Giao nhận

 • by Ai Chan cập nhật lúc 2020-05-10 11:05:07

Tu-vung-tieng-Nhat-ve-chuyen-nganh-Giao-nhan

Giao nhận - Delivery trong tiếng Nhật là 配送.  

Dưới đây Tokyodayroi xin giới thiệu một số từ vựng tiếng Nhật về chuyên ngành Giao nhận.

   1.
 • 配送
 • 【はいそう】

  Vận chuyển, giao nhận


   2.
 • 発送
 • 【はっそう】

  Nhận hàng


   3.
 • 配達
 • 【はいたつ】

  Giao hàng


   4.
 • 宅急便
 • 【たっきゅうびん】

  Chuyển phát nhanh


   5.
 • 宅配便
 • 【たくはいびん】

  Giao hàng tận nhà


   6.
 • 物流
 • 【ぶつりゅう】

  Phân phối


   7.
 • 輸送
 • 【ゆそう】

  Chuyên chở


   8.
 • 荷物
 • 【にもつ】

  Hành lý


   9.
 • 路線トラック
 • 【ろせんトラック】

  Tuyến đường xe tải


   10.
 • 発荷主
 • 【はつにぬし】

  Bên gửi hàng


   11.
 • 着荷主
 • 【ちゃくにぬし】

  Bên nhận hàng


   12.
 • 届け先
 • 【とどけさき】

  Địa điểm gửi đến


   13.
 • 迅速
 • 【じんそく】

  Nhanh chóng


   14.
 • 配送車両
 • 【はいそうしゃりょう】

  Xe giao hàng


   15.
 • 集荷
 • 【しゅうか】

  Tập hợp hàng hóa


   16.
 • 運ぶ
 • 【はこぶ】

  Khuân vác


   17.
 • 持ち込む
 • 【もちこむ】

  Mang đến


   18.
 • 統轄
 • 【とうかつ】

  Sự giám sát


   19.
 • 貨物列車
 • 【かもつれっしゃ】

  Tàu hỏa chở hàng


   20.
 • 輸送手段
 • 【ゆそうしゅだん】

  Phương tiện vận tải


   21.
 • 航空便
 • 【こうくうびん】

  Gửi bằng đường hàng không


   22.
 • パレット
 • Giá để hàng

   23.
 • 運搬
 • 【うんぱん】

  Sự vận chuyển


   24.
 • コンテナ
 • container

   25.
 • 起点
 • 【きてん】

  Điểm xuất phát


   26.
 • 終点
 • 【しゅうてん】

  Điểm cuối cùng


   27.
 • 経由地
 • 【けいゆち】

  Điểm trung chuyển


   28.
 • 立ち寄る
 • 【たちよる】

  Dừng lại, ghé vào


   29.
 • 運行計画
 • 【うんこうけいかく】

  Kế hoạch vận chuyển


   30.
 • 到着
 • 【とうちゃく】

  Sự đến nơi


   31.
 • 振り分ける
 • 【ふりわける】

  Phân bổ


   32.
 • 時間帯
 • 【じかんたい】

  Khung giờ


   33.
 • 住所
 • 【じゅうしょ】

  Địa chỉ


   34.
 • 手押し車
 • 【ておしぐるま】

  Xe cút kít


   35.
 • リアカー
 • Rear car

   36.
 • 集配
 • 【しゅうはい】

  Tập hợp và giao hàng


   37.
 • 繁忙期
 • 【はんぼうき】

  Mùa cao điểm


   38.
 • 軽トラック
 • 【けいトラック】

  Xe tải nhẹ


   39.
 • 委託
 • 【いたく】

  Sự ủy thác


   40.
 • 積み替える
 • 【つみかえる】

  Chuyển tải


   41.
 • 伝票
 • 【でんぴょう】

  Phiếu thu, hóa đơn


   42.
 • 一連番号
 • 【いちれんばんごう】

  Số sê-ri


   43.
 • 積み込む
 • 【つみこむ】

  Chất hàng


   44.
 • 輸送状況
 • 【ゆそうじょうきょう】

  Tình trạng vận chuyển


   45.
 • 問い合わせる
 • 【といあわせる】

  Truy vấn


   46.
 • 現時点
 • 【げんじてん】

  Thời điểm hiện tại


   47.
 • 到着日
 • 【とうちゃくび】

  Ngày đến


   48.
 • 運賃
 • 【うんちん】

  Cước vận chuyển


   49.
 • 重量
 • 【じゅうりょう】

  Trọng lượng


   50.
 • 受取人
 • 【うけとりにん】

  Người nhận


   51.
 • 不在
 • 【ふざい】

  Việc đi vắng


   52.
 • 厚さ
 • 【あつさ】

  Độ dày


   53.
 • 大物
 • 【おおもの】

  Hàng lớn


   54.
 • 小物
 • 【こもの】

  Hàng nhỏ


   55.
 • バーコード
 • Mã vạch

   56.
 • 荷物追跡
 • 【にもつついせき】

  Theo dõi hành lýBài viết có thể khó mà tránh được thiếu xót, rất mong được sự đóng góp bổ sung của tất cả các bạn bằng cách thêm từ vựng qua form ở dưới đây.
dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban
DANH SÁCH BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận nào cả. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này !


Ý KIẾN CỦA BẠN


Đang xử lý.

Vui lòng chờ trong giây lát !