Từ vựng tiếng Nhật về chủ đề Chuyên ngành Marketing

 • by Ai Chan cập nhật lúc 2020-05-17 03:05:48

Tu-vung-tieng-Nhat-ve-chu-de-Chuyen-nganh-Marketing

Marketing trong tiếng Nhật là マーケティング.

Dưới đây Tokyodayroi xin giới thiệu một số từ vựng tiếng Nhật về Chuyên ngành Marketing.

   1.
 • マーケティング
 • Marketing

   2.
 • 市場調査
 • 【しじょうちょうさ】

  Nghiên cứu thị trường


   3.
 • 商品
 • 【しょうひん】

  Sản phẩm


   4.
 • サービス
 • Dịch vụ

   5.
 • プロモーション
 • Xúc tiến quảng bá

   6.
 • 創造
 • 【そうぞう】

  Sự sáng tạo


   7.
 • 競争
 • 【きょうそう】

  Sự cạnh tranh


   8.
 • 戦略
 • 【せんりゃく】

  Chiến lược


   9.
 • ダイレクトマーケティング
 • Direct marketing

   10.
 • アンケート
 • Bản khảo sát

   11.
 • 統計
 • 【とうけい】

  Thống kê


   12.
 • 認知
 • 【にんち】

  Nhận biết


   13.
 • 広告
 • 【こうこく】

  Quảng cáo


   14.
 • 宣伝
 • 【せんでん】

  Tuyên truyền


   15.
 • マスメディア
 • Phương tiện truyền thông

   16.
 • 出稿
 • 【しゅっこう】

  Phát quảng cáo


   17.
 • コンセプト
 • Concept

   18.
 • ターゲット
 • Target

   19.
 • 戦術
 • 【せんじゅつ】

  Chiến thuật


   20.
 • 手段
 • 【しゅだん】

  Phương tiện


   21.
 • メディア媒体
 • 【メディアばいたい】

  Phương tiện truyền thông


   22.
 • 潜在的
 • 【せんざいてき】

  Tiềm năng


   23.
 • アプローチ
 • Tiếp cận

   24.
 • 開拓
 • 【かいたく】

  Sự khai thác


   25.
 • 獲得
 • 【かくとく】

  Thu được


   26.
 • ブランティング
 • Xây dựng thương hiệu

   27.
 • マーケティングオートメーション
 • Marketing automation

   28.
 • コンテンツマーケティング
 • Content marketing

   29.
 • 記事
 • 【きじ】

  Bài viết


   30.
 • 動画
 • 【どうが】

  Video


   31.
 • インフルエンサーマーケティング
 • Influencer marketing

   32.
 • 投稿
 • 【とうこう】

  Đăng lên


   33.
 • オムニチャンネル
 • Omni Channel

   34.
 • 小売り
 • 【こうり】

  Bán lẻ


   35.
 • 通販
 • 【つうはん】

  Đặt hàng qua mạng


   36.
 • 広報
 • 【こうほう】

  Quan hệ công chúng (PR)


   37.
 • 販売促進
 • 【はんばいそくしん】

  Xúc tiến bán hàng


   38.
 • 流通
 • 【りゅうつう】

  Truyền bá


   39.
 • 分析
 • 【ぶんせき】

  Phân tích


   40.
 • 販促
 • 【はんそく】

  Tiếp thị


   41.
 • 売れる
 • 【うれる】

  Bán ra


   42.
 • デジタル
 • Digital

   43.
 • 動向
 • 【どうこう】

  Xu hướng


   44.
 • ブラッシュアップ
 • Đánh bóng


Bài viết có thể khó mà tránh được thiếu xót, rất mong được sự đóng góp bổ sung của tất cả các bạn bằng cách thêm từ vựng qua form ở dưới đây.
dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban
DANH SÁCH BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận nào cả. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này !


Ý KIẾN CỦA BẠN


Đang xử lý.

Vui lòng chờ trong giây lát !