Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT ( Phần 1) chủ đề cơ sở dữ liệu

 • Tu-vung-tieng-Nhat-chuyen-nganh-IT-Phan-1-chu-de-co-so-du-lieu

  Hôm nay mình xin giới thiệu một số từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT thường sử dụng khi viết thiết kế tài liệu DB. Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ phần nào  có thể đọc hiểu và viết được thiết kế Basic Design (基本設計) trong quá trình làm việc.

  Cấu trúc Table trong DB

  1. スキーマ [ Schema ] : Schema là một namespace dùng để gom nhóm các table có chung một đặc điểm nào đó đễ dễ dàng quản lý.

  2. テーブル [ Table ] : Bảng trong cơ sở dữ liệu.

  3. ビューテーブル [ View Table ] : Bảng view trong DB.

  4. レコード  [ Record ] : Dòng dữ liệu.

  5. カラム [ Column ] = 欄 (らん) : Cột trong bảng.

  6. フィールド [ Field ] : Trường của bảng.

  cau-truc-bang-trong-csdl

  7. 権限 (けんげん) : Quyền hạn.

  8. E-R図  : Sơ đồ ER ( Mô hình thực thể kết hợp )

  9. インデックス  [ Index ] :  Mục lục

  10. キー  [ Key ] : Khóa

  11. 主キー  [ Primary Key ] : Khóa chính

  12. 外部キー(がいぶキー)  [ Foreign key] : Khóa ngoại.

  13. 区分 (くぶん) [ Flag ] : Cờ phân loại

  Câu lệnh SQL

  1. 取得 (しゅとく) [ SELECT ]  = 読み取り : Lấy dữ liệu trong DB.

  1.1 取得項目 (しゅとくこうもく)  : Cột dữ liệu cần lấy trong DB.

  1.2 取得条件 (しゅとくじょうけん) [ WHERE ] : Điều kiện để lấy dữ liệu.

  2. 登録 (とうろく)/ 追加 ( ついか ) [ INSERT ] : Ghi dữ liệu vào DB.

  3. 更新 (こうしん) [ UPDATE ] : Cập nhật dữ liệu trong DB.

  4. 削除 (さくじょ) [ DELETE ] : Xóa dữ liệu đã có trong DB.

  4.1 論理削除 (ろんりさくじょ)  : Xóa dữ liệu về mặt hiển thị chứ không phải xóa dữ liệu ở trong bảng.

  4.2 物理削除 (ぶつりさくじょ) : Xóa dữ liệu đã có trong DB ( xóa hẳn )

  5. 条件 (じょうけん) [ WHERE ] : Điều kiện.

  6. 且つ (かつ) [ AND ] : Và.

  7.  (また) [ OR ] : Hoặc.

  8. 並び順 (ならびじゅん) [ ORDER BY ] : thứ tự dữ liệu trả về.

  9. 昇順 (しょう‐じゅん) [ ADSC ] : Thứ tự từ nhỏ đến lớn dần. 

  10. 降順 (こうじゅん) [ DESC ] : Thứ tự từ lớn đến nhỏ dần.   

  Ví dụ : 

  vi-du-thiet-ke-sql-tieng-nhat

   

  11. 結合 (けつごう) [ INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN ] : Kết hợp bảng.

  12. 結合条件 (けつごう じょうけん) [ ON ] : Điều kiện kết hợp.

  13. トランザクション  [ Transaction ] : Transaction là tiến trình từ đầu đến cuối. Nếu tiến trình đang transaction mà gặp lỗi ( trên từng option của transaction ) thì sẽ phải rollback lại từ đầu tiến trình. xóa bỏ hết xử lý đã được bắt đầu bởi transaction.

  14. ロールバック  [ rollback ] : Lùi lại, lùi về

  15. コミット  [ Commit ] : Xác nhận tiến trình xử lý thành công của một transaction và ghi vào DB.

  tu-vung-tieng-nhat-ve-co-so-du-lieu

  16. ロック  [ Lock ] : Khóa lại không cho truy cập hoặc sửa khi đang xử lý.

  17. Một số cụm từ viết tắt :

  CRUD( クラッド ) : Create(生成)、Read(読み取り)、Update(更新)、Delete(削除)

  ABCD : Add(追加)、Browse(走査)、Change(変更)、Delete(削除)

  ACID : Add(追加)、Change(変更)、Inquire(問合せ)、Delete(削除)

  BREAD : Browse(走査)、Read(読み取り)、Edit(編集)、Add(追加)、Delete(削除)

  VADE(R): View(参照)、Add(追加)、Delete(削除)、Edit(編集)

  Trên đây là một số từ vựng và cụm từ tiếng Nhật thường gặp trong quá trình viết tài liệu thiết kế cơ bản Basic Desgin mà mình biết được. Chắc còn nhiều từ mình vẫn chưa biết nên rất mong các bạn có thể đóng góp bổ sung để cho mọi người biết bằng cách comment phía dưới. Nếu có sai sót nào rất mong được mọi người chỉ giáo cho mình để mình chỉnh sửa :D

  THAM KHẢO

  ❖ Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT ( Phần 2 ) chủ đề tài liệu test

  Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT ( Phần 3 ) chủ đề tài liệu thiết kế


  Nếu thấy bài viết hữu ích hãy like & chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé !

  Chia sẻ Tweet

  ý kiến của bạn

  Họ và Tên*
  Email *