Mẫu câu くらい~はない: Cỡ như~ không

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N3 ↞↞

Mẫu câu くらい~はない: Cỡ như~ không

くらい~はない:-Co-nhu~-khong

くらい~はない: Cỡ như~ không

❖ Cách dùng

Nくらい/ ほど ✙ N[人]はいない

Nくらい/ ほど ✙ N[物。事]はない

❖ Ý nghĩa 

『くらい~はない』Dùng trong trường hợp đề cao mức độ của sự vật, sự việc, con người.

Mang ý khẳng định ngoài sự vật, sự việc, con người đó thì không có gì tương đương để thay thế.

例文:

1. 彼女くらい親切な人はいない

Người tốt bụng cỡ như cố ấy thì không có đâu.

2. 今年ほど雪の降った年はなかった

Chưa có năm nào tuyết rơi như năm nay.

3. フランス語ほど美しい言語はないと私は思う。

Tôi nghĩ rằng không có ngôn ngữ nào đẹp như tiếng Pháp đâu.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban