Mẫu câu 〜にかかわりなく・〜にかかわらず: Không liên quan đến ~

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N2 ↞↞

Mẫu câu 〜にかかわりなく・〜にかかわらず: Không liên quan đến ~

〜にかかわりなく・〜にかかわらず:-Khong-lien-quan-den-~

〜にかかわりなく・〜にかかわらず: Không liên quan đến ~

❖ Cách dùng

N + にかかわりなく・にかかわらず

Đi kèm với những từ có nghĩa bao hàm nhiều mức lớn nhỏ (距離 khoảng cách, 金額 lượng tiền, 大きさđộ lớn…) Ngoài ra còn đi với cặp từ thể hiện sự đối lập (行く、行かない・多く、多くない), đi với từ nghi vấn kèm theo 〜か thể hiện ý nghi vấn

❖ Ý nghĩa 

Không liên quan đến một phương diện nào đó,dù thế nào cũng giống nhau

例文:

1. この路線バースの料金は、乗った距離にかかわりなく一律200円です

Tiền xe bus tuyến này không liên quan đến cự li đi xa hay không, đều là 200 yên

2. 使う、使わないにかかわらず、会場にはマイクが準備してあります

Không liên quan đến việc có dùng hay không, ở hội trường đã có chuẩn bị mic

3. 友だちは私より成績が良かったにもかかわらず、試験で実力が出せずに、不合格になった。

Dù bạn tôi có thành tích học tập tốt hơn tôi, nhưng trong kì thi đã không thể hiện được thực lực và bị trượt.


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban