Mẫu câu 上げる Làm ~ xong

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N3 ↞↞

Mẫu câu 上げる Làm ~ xong

上げる-Lam-~-xong

上げる Làm ~ xong

❖ Cách dùng

N ✙ (を) Vます ✙ 上げる
N ✙ (が) Vます ✙ 上がる

Ý Nghĩa

『上げる』Mẫu câu này dùng để nói đến việc đã hoàn thành hoàn toàn, kết thúc một công việc. Và hành động này phải làm liên tục, kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.
Làm…xong…

 

例文:

1. 研究けんきゅうのレポートを一日いちにちで書き上げた。

↠ Tôi đã viết xong báo cáo nghiên cứu của tôi trong một ngày.

2. みんなの意見いけんを取り入れて、とてもいいプランが出来でき上がった

↠ Sau khi tiếp thu ý kiến của mọi người, một kế hoạch rất tốt đã được hoàn thành.

3. ケーキが焼やき上がりましたよ。

↠ Bánh đã nướng xong rồi.


Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban