Mẫu câu そうです

danh-sach-top-5-sim-gia-re-o-nhat-ban

↠↠ Ngữ pháp N4 ↞↞

Mẫu câu そうです

  • by Hayashi.45 cập nhật lúc 2020-06-07 10:06:43

そうです

そうです

1. Cách chia

Động từ thể ます ⇒ bỏ ます + そうです

Tính từ đuôi い ⇒ bỏ い + そうです

Tính từ đuôi な ⇒ bỏ な + そうです

2. Cách dùng

❖ Động từ thể ます ⇒ bỏ ます + そうです

Suy đoán 1 việc gì đó sẽ xảy ra. Chúng ta thường dùng với:

いまにも:sắp, tới nơi rồi

もうすぐ:sắp rồi, một chút nữa

これから:từ bây giờ.

❖ Tính từ đuôi い ⇒ bỏ い +  そうです

Diễn tả suy đoán dựa trên vẻ ngoài của người hoặc vật, dù chưa xác nhận được thực tế thế nào.

 ❖ Tính từ đuôi な ⇒ bỏ な + そうです

Diễn tả suy đoán dựa trên vẻ ngoài của người hoặc vật, dù chưa xác nhận được thực tế thế nào.

例文:

1. 今にも雨が降りそうです ( động từ )

⇒ Hình như trời sắp mưa đến nơi

2. この料理は辛そうです。( tính từ đuôi い )

⇒ Món ăn này trông có vẻ cay.

3. この机は丈夫そうです ( tính từ đuôi な )

⇒ Chiếc bàn này nhìn có vẻ chắc chắn

 


≪ Bài trước
Bài kế tiếp ≫

dang-ky-mot-so-loai-sim-gia-re-o-nhat-ban